Blog

Pozvánka na členskou schůzi 19.11.2016

Vážení členové, rodiče a hráči,

dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na nadcházející členskou schůzi Sportovního klubu Šestajovice, z.s., která se uskuteční v sobotu 19.11. 2016 od 17 hodin  v objektu Frenky´s restaurace (restaurace na hřišti).

Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem

 

Výkonný výbor SK

Program schůze:

 • Usnášeni schopnost členské schůze
 • Volba orgánů schůze – zapisovatel, návrhová komise, ověřovatel zápisu
 • Volba výkonného výboru
 • Volba revizní komise
 • Finanční zpráva klubu
 • Schválení finanční závěrky
 • Členské a hráčské příspěvky
 • Zpráva trenérů
 • Aktuální dění v klubu

–  průběh roku 2016

–  plány pro rok 2017

 • Různé
 • Dotazy, diskuse
 • Schválení zápisu, závěr

 

*změna programu vyhrazena