Blog

Pozvánka na členskou schůzi – 9.12.2017

Vážení členové, rodiče a hráči,

dovolte mi, abych Vás srdečně pozval, na nadcházející členskou schůzi Sportovního klubu Šestajovice, z.s., která se uskuteční v sobotu 9.12. 2017 od 17 hodin v objektu Nová hospoda – Tyršova 391, Šestajovice.

Těšíme se na Vaši účast.

Výkonný výbor SK

 

Program schůze:

 • Usnášeni schopnost členské schůze
 • Volba orgánů schůze – zapisovatel, návrhová komise, ověřovatel zápisu
 • Rezignace jednoho z členů výboru
 • Volba nového člena výboru
 • Finanční zpráva klubu
 • Zpráva revizní komise
 • Schválení finanční závěrky
 • Zpráva trenérů
 • Aktuální dění v klubu
  • průběh roku 2017
  • plány pro rok 2018

 

 • Různé
 • Dotazy, diskuse
 • Schválení zápisu, závěr

 

*změna programu vyhrazena