Blog

Otevření venkovních sportovišť SK Šestajovice

Milí sportovní přátelé,

na základě nynějšího vývoje nákazy Covid-19 v ČR a uvolňování všech vládních opatřeních obnovujeme od pondělí 11.5.2020 opět trénink všech týmů. 

O přesnějším začátku (dni i hodině) budou hráče informovat trenéři jednotlivých týmů. 

Žádáme o dodržování všech platných hygienických nařízení, definovaných bodem b) v usnesení vlády z 30.4.2020 č.490.

— na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

— vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

— sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

— nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

Děkujeme za přízeň – vedení klubu SK Šestajovice

S pozdravem

Miroslav Šimon

Předseda SK Šestajovice